03 777 30 21
tajnistvo@waldorf-savinja.si
2014 © Waldorfska šola Žalec
Spoštovani starši!

Veseli nas, da se zanimate za waldorfsko šolo. Izbira šole za vašega otroka je pomemben korak za celotno družino, zato vas vabimo, da si na naših spletnih straneh preberete več o bogatem učnem programu ter o inovativnih pristopih poučevanja.

Vabimo vas tudi, da se udeležite predavanj za starše, ki jih vsako leto organiziramo od septembra do februarja.


 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 9. 2. 2018 ni pouka. Prosti dan bomo nadomestili v soboto, 12. maja 2018. 

 

 

 

VABIMO VAS NA MIKLAVŽEV SEMENJ, V SOBOTO, 2. 12. 2017, OD 10. DO 16. URE. 

 

 

 

Prvo predavanje za šolske novince za vpis v letu 2018/19 bo v sredo, 18. 10. 2017, ob 18. uri. 

                           Ta dan ni igralnih uric. Vabljeni!

 

 

 

Waldorfska šola Ljubljana OE Savinja vabi k vpisu v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2018 / 19

 http://www.waldorf-savinja.si/vpis.php

 

 

 

Godi Keller, norveški pisatelj, učitelj, predavatelj bo naš gost 14. decembra 2016

Za vstop na predavanje potrebujete vstopnico, ki jo brezplačno dobite pri razrednikih do srede, 8. 12. 2016. Po tem datumu vstopnice ne bodo več na voljo. 

 

 

 

 Prva predstavitev waldorfske šole za starše šolskih novincev za vpis v 1.razred v letu 2017/2018

 bo v četrtek, 27. 10. 2016, ob 18. uri v 6. razredu. 

Na predavanjih, ki so odprta za javnost, boste spoznali glavne značilnosti waldorfske pedagogike. Ta dan še ni igralnih uric za otroke. 

 

10.9.2016

V šolskem letu 2017/18 bo v prvi razred vpisanih veliko otrok s prednostne liste (sorojenci ter otroci iz našega vrtca). Žal bo ostalo le nekaj prostih mest za vse ostale. Prijave že sprejemamo. Vabljeni na predstavitev šole. 

26. 8. 2016

Spoštovani starši Waldorfske šole Savinja!

Pričetek pouka je tik pred vrati. Šolski prostori so po včerajšnji skupni delovni akciji že skoraj pripravljeni na novo šolsko leto. S tem dopisom bi vas radi obvestili, kako bo potekal prvi šolski dan, ki bo v četrtek, 1. 9. 2016, ter spomnili na šolski red, ki se nanaša na čas po pouku. Da bo že v prvih dneh vse potekalo čim manj stresno, spominjamo še na nekaj ostalih pomembnih informacij.

PRVI ŠOLSKI DAN

Prvošolci

Bodoči prvošolci se zberejo skupaj s starši ob 10.45 uri pred 1. razredom v drugem nadstropju. Tam vas bosta sprejeli razredničarka, ga. Anja Nosan, in pomočnica, ga. Anja Kravogel. Ob 11. uri bo v telovadnici sledil svečan sprejem prvošolcev, na katerem boste prisostvovali tudi starši 1. razreda. Po sprejemu gre 1. razred skupaj z razredničarko v matično učilnico, kjer bodo imeli prvo učno uro, in sicer do približno 13. ure. V tem času bodo lahko starši prvošolcev in njihovi sorodniki pokramljali ob pecivu in sadnih sokovih ter tako počakali na zaključek pouka prvošolcev. 

Učenci od 2. do 6. razreda

Učenci od drugega do šestega razreda pričnejo s poukom ob 8. uri. Jutranje varstvo se bo kot v preteklem šolskem letu pričelo ob 6.45 uri v učilnici 3. razreda. Jutranje varstvo poteka do 7.45, nato pa učence sprejmejo razredniki. Prosimo vas, da otroke pripeljete v šolo najkasneje do 7.45, da se lahko v miru pripravijo na pouk, ki bo že prvi dan potekal po urniku. 

Šolska prehrana, šolske potrebščine

V četrtek, 1. 9. 2016, še ne bo organizirane prehrane (malice in kosila), zato vas prosimo, da otroci s sabo prinesejo malico, po potrebi tudi kosilo. V času malice bomo sicer praznovali rojstni dan šole s presno torto. Otroci ta dan potrebujejo tudi šolske copate, urejeno peresnico in pogrinjek za malico. 

V tem letu boste predvidoma v oktobru že lahko elektronsko odjavili šolsko prehrano, do takrat pa velja pravilnik o prehrani, ki pravi, da prehrano odjavite en dan prej do 8. ure na naslov: prehrana.sola@gmail.com. 

DOPOLNITVE ŠOLSKEGA REDA

Čas po pouku

Vseh vpisanih otrok v našo šolo in vrtec je že preko 140, kar pomeni, da se zaradi varnosti in prijetnejšega bivanja dopolnjujejo tudi nekatera šolska pravila. Da bo naša namera obrodila sadove, vas prosimo, da si spodnja pravila natančno preberete in se po njih tudi ravnate. 

V lanskem letu smo opazili, da učenci višjih razredov v času, ko čakajo starše, nenadzorovano postopajo po šoli in v okolici šole. Zato smo dopolnili pravilnik o hišnem redu, ki pravi, da učenci lahko odhajajo domov sami le s pisnim dovoljenjem, ki ga starši oddajo razredniku ali učitelju v popoldanskem varstvu. Pisno dovoljenje staršev lahko velja celo šolsko leto, lahko pa je trajanje omejeno. Slednje hrani šola do konca šolskega leta. Ko se učenci poslovijo od učitelja, morajo zapustiti tudi šolsko okolico, torej šolsko dvorišče, parkirišče ter zelenico pred zahodnim vhodom in ne samo notranje šolske prostore. Učenci, ki po pouku ne gredo takoj domov oziroma tisti otroci, ki čakajo starše oziroma prevoz, so do prihoda staršev priključeni varstvu.  

Učenci, ki domov odhajajo v spremstvu staršev oziroma za to pooblaščene odrasle osebe, le-ti prevzamejo otroke izključno v popoldanskem varstu, torej v razredu ali na dvorišču – ti učenci ne čakajo staršev na šolskem dvorišču, na hodniku ipd. Lahko jih čakajo izven šolskega območja, če se tako z otrokom dogovorite, šoli pa to pisno sporočite. 

Tiha soba, urnik

V letošnjem letu uvajamo novost za peti in šesti razred, to je tiha soba. Učenci, ki so priključeni tihi sobi, delajo domače naloge, dokončajo šolsko delo, berejo knjigo. Na takšen način bodo otroci lahko naredili več ali manj vse naloge v šoli, zagotovljena pa jim je tudi strokovna pomoč učitelja, ki je v tihi sobi. Da je učenec lahko del tihe sobe, je potrebno spoštovati pravila, ki jih nakazuje že samo ime organiziranega časa, in sicer da v tišini oziroma šepetaje opravlja šolsko delo. Tiha soba ni kazen, temveč privilegij.

Da boste lahko načrtovali obšolske dejavnosti, si boste lahko v naslednjih dneh za posamezni razred že ogledali urnik na šolski spletni strani. Pri načrtovanju dejavnosti izven šole vas prosimo, da upoštevate konec pouka posameznega razreda. 

Interesne dejavnosti

V prejšnjih letih smo s krožki začeli v oktobru, letos pa začnemo v drugi polovici septembra. Prijavnico, ki ste jo dobili po elektronski pošti, izpolnite in jo razredniku oddajte najkasneje do ponedeljka, 5. 9. 2016. 

Uradne ure

Z učitelji se lahko na individualnih govorilnih urah srečate po vnaprejšnjem dogovoru, dvakrat na leto tudi na skupnih govorilnih urah. Šolsko brošuro s kontaktnimi podatki in drugimi koristnimi informacijami bomo v oktobru objavili na spletni strani, do takrat si lahko tam ogledate lansko brošuro. 

Uradne ure tajništva so načeloma od 7.30 do 10. ure, ter od 14. do 15. ure. Tajništvo šole je sicer dosegljivo tudi po telefonu na številki 03 777 30 21 ali po elektronski pošti tajnistvo@waldorf-savinja.si. Če nas na telefon ne dobite, vas prosimo, da poskušate večkrat, saj ima sodelavka poleg administrativnega dela tudi pedagoško obvezo v razredu, v tem času pa v tajništvu ni nikogar. Uradne ure ravnatelja so po vnaprejšnjem dogovoru v tajništvu šole.

Izjemnega pomena je, da nas obvestite o morebitni spremembi stalnega prebivališča, elektronskega naslova ali telefonske številke!

Veselimo se novega šolskega leta, snidenja z učenci in vami!

Lep pozdrav,  

mag. Boštjan Štrajhar, ravnatelj 

 

 

Od gnilega jajca do olimpijskih iger - šport v waldorfskih šolah 

Vabimo vas na starševski večer Od gnilega jajca do olimpijskih iger - šport, gibanje in gimnastika v waldorfskih šolah, ki bo v sredo, 13. 1. 2016, ob 17. uri. 
Spregovoril nam bo Martin Baker, ki več kot trideset let poučuje gimnastiko, šport in gibanje na waldorfski osnovni in srednji šoli Michael Hall v Angliji. Je eden vodilnih strokovnjakov v mednarodnem gibanju Bothmer. Od leta 1990 vodi izobraževanje za učitelje gimnastike Bothmer po vsej Evropi ter organizira seminarje tako za učitelje kakor tudi za starše in ostalo zainteresirano javnost. Na njegovih seminarjih udeleženci poleg teoretične podlage in veliko gibanja pridobijo tudi mnogo praktičnih nasvetov, ki jih lahko koristno uporabijo pri svojem delu in zasebnem življenju.

 

 

Zaradi zelo velikega števila otrok s prednostjo pri vpisu, pozivamo vse starše, ki jih zanima vpis v 1.r. v letu 2016/2017, da vlogo za vpis oddajo najkasneje do 31.1.2016. Prošnjo s fotografijo in ostalimi podatki pošljite na elektronski naslov vpis.waldorf@waldorf-savinja.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev waldorfske pedagogike na Miklavževem semnju

  bo v soboto, 5. 12. 2015, ob 12. uri.                         

 

 

ZAPOSLIMO UČITELJE

Postanite waldorfski učitelj

Vabimo vas na predstavitev 

izobraževanja za pridobitev specializacije iz waldorfske pedagogike

KDAJ: ponedeljek, 9. november, 2015, ob 18.uri

KJE: Waldorfski vrtec in šola šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, Žalec. 

Za nadaljno uspešno rast in razvoj Waldorfskega vrtca in šole Savinja Žalec želimo zagotoviti dovolj ustrezno izobraženih kadrov. Zato Vas vabimo, da se nam pridružite na predstavitev strokovnega usposabljanja za waldorfske učitelje in vzgojitelje, ki se bo začelo septembra 2016. 

Triletni študij poteka ob vikendih in sicer en do dva vikenda na mesec in vsakoletni tedenski poletni seminar. Program je zastavljen tako, da slušatelji lahko najprej razvijejo širši vpogled v današnjo družbo in potrebe za njen zdrav in uspešen razvoj, hkrati pa tudi vpogled v waldorfsko pedagogiko, ki temelji na treh osnovnih značilnostih:

 - učni načrt je tesno povezan z razvojnimi potrebami otroka od malčka do mladostnika

 - poučevanje je umetnost, ki zajame celotno osebnost otroka in mladostnika,

 - skrbeti je treba za razvoj sposobnosti in zmožnosti posameznikov s ciljem, da kot odrasli postanejo   zavestni, odgovorni in sočutni ustvarjalci nove prihodnosti. Predvsem je pomembno ohranjati in razvijati njihovo ustvarjalnost in zanimanje za svet, kajti izhajamo iz predpostavke, da lahko uspešno družbo ustvarijo le kreativni posamezniki.

Sposobnost sledenja psihološkemu razvoju otroka, prepoznavanje in razvijanje potencialov ter umetniška originalnost, ki hrani in krepi vedoželjnost otrok, naj bi bile torej osnovne lastnosti vsakega učitelja. Za tako delo je potrebno daljše vodeno usposabljanje in osebnostni razvoj bodočega učitelja.

Program izobraževanja

Prvo leto je skupno tako za učitelje kot za vzgojitelje. 

1. letnik

Vsebine prvega leta izobraževanja so: osebni razvoj in pogled na življenje in družbo,pregled zgodovinskega razvoja človeške zavesti, razumevanje potreb družbe v prihodnosti in razumevanje nalog današnje vzgoje, razumevanje fizičnega razvoja človeka od spočetja do zrelosti, fenomenološka in simptomatska metoda opazovanja, prvi koraki k samozavestnemu izražanju samega sebe v različnih umetniških oblikah, branje različnih tekstov in iskanje njihovega bistva,

šolanje sposobnosti pripovedovanja zgodb, čuta opazovanja in čuta za razsojanje, ki je v povezavi s sposobnostjo opazovanja.

2. letnik

Vsebine drugega letnika izobraževanja so: odkrivanje zakonitosti in razumevanje psihološkega razvoja predšolskega otroka, šolarja in mladostnika, ugotavljanje razvojnih zakonitosti pri posamezniku od rojstva do zrelosti, odkrivanje didaktičnih zakonitosti posameznih predmetov, ki zajemajo glavne plati različnih inteligenc, npr. prostorske, glasbene, logične, kinestetične in jezikovne (učiteljska skupina), srečevanje z različnimi dejavnostmi v vrtcu pri delu z jaslično in starejšo skupino (vzgojiteljska skupina), srečevanje s filozofskimi ozadji pedagogike, samostojno delo z literaturo in pisanje razmišljanj v obliki dnevnika, samostojni nastopi pred študijsko skupino (učiteljska skupina), samostojni prikaz prstne in rajalne igre pred skupino (vzgojiteljska skupina), izdelovanje umetniških in praktičnih izdelkov.

3. letnik

Vsebine tretjega leta izobraževanja: poglobljena analiza metod in njihova praktična uporaba v didaktiki,študij pedagoških del Rudolfa Steinerja, usposabljanje za kvalitetno delo s starši in v pedagoškem kolegiju,

poglabljanje širšega vpogleda v posamezna razvojna obdobja, individualne praktične ure v povezavi s prakso, hospitacije v razredu oziroma vrtcu, izdelava lutk in predstavitev lutkovne predstave (vrtec), delo pod vodstvom mentorja v vrtčevski skupini oziroma razredu.

Izobraževanje se zaključi z izdelavo in predstavitvijo zaključne naloge. 

V okviru delovanja Zavoda za razvoj waldorfskih šol in vrtcev organiziramo triletno izobraževanje za waldorfske vzgojitelje in učitelje, ki poteka ob vikendih v prostorih Waldorfske šole Ljubljana na Streliški 12 v Ljubljani.

V šolskem letu 2015/16 poteka tretji letnik izobraževanja za učitelje in vzgojitelje. Nov ciklus triletnega izobraževanja se bo pričel v septembru 2016. Če se nam želite priključiti, nam pošljite pisno prijavo na naslov Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, Streliška 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti vera.grobelsek@waldorf.si.

Prijava naj vključuje:

- kratko predstavitev,

- pričakovanja in vprašanja, ki se vam morda pojavljajo.

Vpisni pogoji in cena izobraževanja

Od slušateljev pričakujemo vsaj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe oziroma zaključeno drugo bolonjsko stopnjo.

Cena izobraževanja je 1.800 € letno. Možno je tudi plačevanje v mesečnih obrokih. 

Več o waldorfski pedagogiki

Waldorfska pedagogika se je rodila iz želje po ustvarjanju boljšega sveta, saj njeni začetki segajo v nevihtno obdobje ob zaključku prve svetovne vojne. Doktor Emil Molt, lastnik tovarne cigaret Waldorf Astoria, se je v Stutttgartu leta 1904 srečal z Rudolfom Steinerjem, filozofom in učiteljem naravoslovnih in klasičnih predmetov. Oba sta bila globoko zaskrbljena zaradi ekonomskih in socialnih problemov tistega časa. Emil Molt ni bil le podjetnik, ampak tudi humanist, saj se je zavedal, da si vsak zaposlen v njegovi tovarni cigaret zasluži primerno izobrazbo, zato je v popoldanskem času organiziral brezplačne tečaje za svoje zaposlene. Želel je, da bi otroci njegovih delavcev imeli možnost vstopa v proces vzgoje in izobraževanja ne glede na to, kakšen je njihov socialni in ekonomski položaj. Skupaj z Rudolfom Steinerjem sta ustvarila idejo o prvi waldorfski šoli, ki bi bila osvobojena političnih, verskih, ekonomskih in socialnih omejitev, torej šoli za vsakega do devetnajstega leta starosti. Njena vrata so se odprla septembra 1919. Rudolf Steiner se je intenzivno ukvarjal z vprašanjem tridelnosti družbenega organizma, ki naj bi oblikoval prihodnost. Temeljilo je na vrednotah francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo: svoboda v življenju misli in kulture, enakost v družbi in bratstvo na gospodarskem področju, ki naj bi bilo osvobojeno egoizma posameznika.

Šola je imela v začetku 200 učencev, a začetni ideali obeh mož, ki sta dala temelje tej šoli, so se hitro širili in našli prostor na vseh kontinentih, v vseh kulturah, v vsakem verskem prostoru. Danes na svetu deluje preko 1000 waldorfskih šol, njihovo število pa se v zadnjem času hitro povečuje.

Tudi v slovenski prostor je waldorfska pedagogika vstopila v času sprememb, novih idej, želja po boljši družbi. Septembra leta 1992 je v Ljubljani kot eksperiment začela delovati prva waldorfska osnovna šola z 58 učenci in dvema razredoma. Danes v Sloveniji deluje več waldorfskih vrtcev, 4 osnovne šole, waldorfska gimnazija in waldorfska glasbena šola. Večinoma delujejo v okviru javno priznanega zavoda Waldorfska šola Ljubljana, ki preko svojih organizacijskih enot omogoča dostopnost do vzgajanja in izobraževanja po waldorfskih načelih tudi po drugih predelih Slovenije in nudi možnost izobraževanja od zgodnjega otroštva do zrelosti. Otrok se lahko vključi v eno izmed naših ustanov pri enem letu in jo zapusti, ko je zaključil srednješolski program.

Ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana je Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, ki je kot nacionalna zveza tudi član različnih mednarodnih waldorfskih združenj.

 

 

Starševski večer za 3. in 4. razred 

bo v četrtek, 5. 11. 2015, ob 18. uri.

Govorili bomo o tem, kdaj je otroku primerno predstaviti moderno računalniško tehnologijo. 

Vsa napredna tehnologija in pa vsepovsod navzoči televizijski, računalniški in telofonski ekran danes v mnogih družinah, vrtcih in šolah veljajo za nujnost. Veliko staršev in šolnikov je vse bolj prepričanih, da je potrebno računalniško tehnologijo uvesti v izobraževalni sistem čim bolj zgodaj. V današnjem svetu se zavezanost k vsesplošnemu napredku očitno povezuje z računalnikom. Vprašanje pa je, ali računalnik s svojo uporabnostjo lahko koristi otrokom na tak način, kot služi odraslim.

Mehanski model izobraževanja temelji na idejah računalniškega inženiringa. V takšnem modelu se človeški um obravnava kot stroj, ki ga je potrebno priklopiti in programirati na raven odraslega, kakor hitro je mogoče (Glockler 1990: 170).

Miselnosti, da se morajo otroci čim prej seznaniti z računalniško tehnologijo (v strokovnih revijah se pojavlja starostno obdobje treh let), raziskave o razvoju možganov nasprotujejo, medtem ko se nekateri vzgojitelji s tem strinjajo.

 

 

ŠPORTNI DAN

V sredo, 21. 10. 2015, bomo imeli jesenski športni dan, ki bo pohodniško naravnan. Prvi in drugi razred bosta ob 8. uri izpred šole šla do Marije Lurške, tam pa bomo imeli igre. V šolo se vrnemo med 14. in 14. 30. uro.

Tretji, četrti in peti razred pa bodo šli z vlakom do Paške vasi, od tam pa peš do Sv. Antona. Vlak iz Žalca pelje ob 7.47. uri, zato naj bodo učenci v šoli najkasneje ob 7.30. V Žalec se vrnemo ob 14.51. uri. Prevoz bo obračunan pri naslednji položnici.

Učenci tretjega, četrtega in petega razreda bodo na vlak vstopili v Žalcu zaradi slabih izkušenj, ki smo jih imeli na zadnjem športnem dnevu, ko so otroci vstopali na drugih postajah. Izstopijo pa lahko na svoji domači postaji. Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na razrednike. 

Otroci naj imajo ustrezna oblačila, obutev ter nahrbtnik, kamor bodo dali šolsko malico. S seboj naj imajo tudi dodaten obrok (ne sladkarij), saj ta dan v šoli ne bo kosila. Priporočamo, da imajo s seboj tudi dodatno pijačo, vendar ne gazirano.

V primeru padavin, bomo športni dan prestavili na drug ustreznejši dan. 

 

 

 

 

Delovna akcija s starši in učitelji

V sredo, 26. 8. 2015, od 14. do 20. ure starše učencev vabimo na delovno akcijo. Uredili bomo dvorišče, hodnike in razrede. Seboj prinesite grablje, lopate, samokolnice, krpe in čistila ter veliko dobre volje. Otroci ta dan ostanejo doma. 

 

 

Novica   Intervju

prof. dr. Barica Marentič Požarnik

Opisno ocenjevanje nima                          veliko podpore

Številčna ocena mladi drsalki ne bo povedala, kaj dela dobro in kaj mora izboljšati, poudarja Marentič Požarnikova. Preberite več.

                    

 

 

 

   


 
Kaj je bistvo waldorfske šole?

Da otroku ob pravem času, na pravi način posreduje primerne vsebine, ki na otroka pozitivno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogoči razvoj različnih sposobnosti. Odnosi med učiteljem in učencem gradijo pozitivno samopodobo in emocionalne strukture, ki odigrajo bistveno vlogo pri kasnejših vseživljenjskih dosežkih. Za nemoten potek dela v razredu je disciplina izredno pomembna. Tesno sodelovanje s starši, učiteljeva ljubeča avtoriteta in pristop, ki nagovarja celotnega otroka, pomagajo otroku vzdrževati red in ritem. Waldorfske šole delujejo na vseh kontinetih sveta in so največje neversko zasebno vzgojno-izobraževalno gibanje na svetu.

» Otroci se učijo s konstruiranjem svojega znanja o svetu in ne z memoriranjem faktografskega znanja « (Piaget). Učitelj zato ne podaja znanja, podaja svoj interes o svetu, kaže na svoj odnos do stvari, učne snovi, sodelavcev in življenja.


Javno pismo staršev

Vid je obiskoval waldorfsko šolo od prvega do petega razreda. Zaradi selitve pa se je z novim šolskim letom vpisal v javno šolo. S prehodom v javno šolo ni imel nikakršnih težav na področju intelektualnega znanja, kljub temu, da do sredine 4. razreda v waldorfski šoli sploh niso imeli domačih nalog. Njegove ocene so večinoma odlične, le redko dobi kakšno štirico.
Waldorfska šola
preberi celotno pismo
Ul. Ivanke Uranjek  6, 3310 Žalec
03 777 30 21
Kontakt
Pogosta vprašanja
Povezave
 
Waldorfski vrtec na Facebook-u
domov
pismo staršev
šolnina
kontakt in lokacija
metoda dela
Facebook - Waldorfski vrtec Savinja
Youtube - Waldorfska šola Savinja
Waldorfska šola na YouTube-u
Nazaj na začetno stran

tajnistvo@waldorf-savinja.si
ravnatelj@waldorf-savinja.si
vpis.waldorf@waldorf-savinja.si