Tajništvo

Vida Flego
tajnistvo@waldorf-savinja.si
03 777 30 21

Prijava in odjava šolske prehrane:
prehrana.sola.savinja@gmail.com 

 

Obračun položnic in šolnine

Alenka Lednik
01 434 55 71
alenka.lednik@waldorf.si