Administracija

Vida Flego
tajništvo
tajnistvo@waldorf-savinja.si
03 777 30 21

Prijava in odjava šolske prehrane:
prehrana.sola.savinja@gmail.com 

Obračun položnic in šolnine

Alenka Lednik
01 434 55 71
alenka.lednik@waldorf.si
 

Ravnatelj

Jože Školc
joze.skolc@waldorf-savinja.si

Socialno delo in specialna pedagoginja

Samira Lah
samira.lah@waldorf-savinja.si

Vpisna služba – šola

Jerneja Kolar
jerneja.kolar@waldorf-savinja.si

Vpisna služba – vrtec

Tatjana Penič
tatjana.waldorf@gmail.com

 

Razredni učitelji

Lilijana Sitar
učiteljica razrednega pouka in nemškega jezika, razredna učiteljica 1. razreda
lilijana.sitar@waldorf-savinja.si
 
Maja Apat

učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 2. razreda
maja.apat@waldorf-savinja.si

Jerneja Kolar
učiteljica razrednega pouka, (nadomestna) razredna učiteljica 3. razreda 
jerneja.kolar@waldorf-savinja.si

Eva Liza Sraka
učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 4. razreda
liza-eva.sraka@waldorf-savinja.si

Nina Kociper 
učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 5. razreda
nina.kociper@waldorf-savinja.si

Anja Jarh 
učiteljica razrednega pouka in likovne umetnosti, razredna učiteljica 6. razreda
anja.jarh@waldorf-savinja.si

Jože Školc 
učitelj razrednega pouka in zgodovine, razredni učitelj 7. razreda
joze.skolc@waldorf-savinja.si

Cita Majcen Kovačič
razredna učiteljica 8. razreda
cita.majcen-kovacic@waldorf-savinja.si

Ksenja Kožar
učiteljica razrednega pouka in slovenskega jezika, razredna učiteljica 9. razreda
ksenja.kozar@waldorf-savinja.si

 

Predmetni učitelji

Tjaša Černoša 
učiteljica matematike in fizike
tjasa.cernosa@waldorf-savinja.si

Janja Križan Milić
učiteljica kemije
janja.krizan-milic@waldorf-savinja.si

Danijela Uratnik
učiteljica nemščine in angleščine 
danijela.uratnik@waldorf-savinja.si

Katja Rebernik
učiteljica angleščine
katja.rebernik@waldorf-savinja.si

Jurij Gracej 
učitelj glasbene umetnosti
jurij.gracej@waldorf-savinja.si

Uroš Jelen
učitelj športa in iger
uros.jelen@waldorf-savinja.si

Ana Novak 
učiteljica športa in iger 
ana.novak@waldorf-savinja.si

Renata Trajčeva
učiteljica lesorestva 
renata.trajceva@waldorf-savinja.si

Odsotni učitelji

Maruša Kos
učiteljica slovenskega jezika
marusa.kos@waldorf-savinja.si

Nuša Žižek

razredna učiteljica 3. razreda
nusa.zizek@waldorf-savinja.si
 
Mateja Ocvirk Štrajhar
učiteljica ročnih del
mateja.ocvirk-strajhar@waldorf-savinja.si
 

Zunanji sodelavci

Barbara Lužar 
učiteljica evritmije
barbara.luzar@filantropija.org

Vida in Mario Čuletić

učitelja evritmije
mario.culetic@gmail.com
 
Zarina Sattiieva
učiteljica ročnih del
zarina.sattiieva@gmail.com
 

Vrtec

Tatjana Penič
vzgojiteljica
tatjana.waldorf@gmail.com

Karmen Rak 
pomočnica vzgojiteljice
karmen.rak@waldorf-savinja.si

Sabina Jelen
pomočnica vzgojiteljice