Administracija

Vida Flego
tajništvo
tajnistvo@waldorf-savinja.si
03 777 30 21

prijava in odjava šolske prehrane
prehrana.sola.savinja@gmail.com 


Ravnatelj

Jože Školc
joze.skolc@waldorf-savinja.si


Socialno delo in specialna pedagoginja

Samira Lah
samira.lah@waldorf-savinja.si


Vpisna služba – šola

Jerneja Kolar
jerneja.kolar@waldorf-savinja.si


Vpisna služba – vrtec

Tatjana Penič
tatjana.waldorf@gmail.com


Obračun položnic in šolnine

Alenka Lednik

01 434 55 71
alenka.lednik@waldorf.si

 

Učitelji

 

Maja Apat
učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 1. razreda
maja.apat@waldorf-savinja.si


Lilijana Sitar
učiteljica razrednega pouka in nemščine, pomočnica v 1. razredu
lilijana.sitar@waldorf-savinja.si


Jerneja Kolar
učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 2. razreda 
jerneja.kolar@waldorf-savinja.si

 
Eva Liza Sraka
razredna učiteljica 3. razreda
liza-eva.sraka@waldorf-savinja.si


Nina Kociper 
učiteljica razrednega pouka, razredna učiteljica 4. razreda
nina.kociper@waldorf-savinja.si


Anja Jarh 
razredna učiteljica 5. razreda
anja.jarh@waldorf-savinja.si


Jože Školc 
razredni učitelj 6. razreda
joze.skolc@waldorf-savinja.si


Cita Majcen Kovačič
razredna učiteljica 7. razreda
cita.majcen-kovacic@waldorf-savinja.si

 

Ksenja Kožar
razredna učiteljica 8. razreda
ksenja.kozar@waldorf-savinja.si


Maruša Kos 
razredna učiteljica 9. razreda 
marusa.kos@waldorf-savinja.si


Uroš Jelen 
učitelj športa in iger, namestnik 9. razreda 
uros.jelen@waldorf-savinja.si


Ana Novak 
učiteljica športa in iger 
ana.novak@waldorf-savinja.si


Tjaša Černoša 
učiteljica matematike in fizike
tjasa.cernosa@waldorf-savinja.si 


Janja Križan Milić
učiteljica kemije in varstva
janja.krizan-milic@waldorf-savinja.si


Danijela Uratnik
učiteljica nemščine in varstva
danijela.uratnik@waldorf-savinja.si


Dušica Doberšek
učiteljica angleščine
dusica.dobersek1@waldorf-savinja.si


Renata Trajčeva
učiteljica lesorestva in varstva
renata.trajceva@waldorf-savinja.si


Jurij Gracej 
učitelj glasbe
jurij.gracej@waldorf-savinja.si

 

Zunanji sodelavci

Barbara Lužar 
evritmija
barbara.luzar@filantropija.org


Vida in Mario Culetič 

 

Zarina Sattiieva
ročna dela
zarina.sattiieva@gmail.com

Vrtec

Tatjana Penič
vzgojiteljica, vpisna služba – vrtec
tatjana.waldorf@gmail.com


Karmen Rak 
pomočnica vzgojiteljice
karmen.rak@waldorf-savinja.si


Sabina Jelen
pomočnica vzgojiteljice