• Carlgren, Frans (1993): Vzgoja za svobodo: pedagogika Rudolfa Steinerja. Ljubljana: EPTA
  • Edmunds, F. (1992). Umetnost waldorfske vzgoje. Ljubljana: Društvo Kortina.
  • Steiner, R. (1987). Pogledi waldorfske pedagogike.Ljubljana: Državna založba Slovenije.
  • Spitzer. M. (1993). Digitalna demenca. Ljubljana: Epta.
  • Alter. A. (2017). Sužnji zaslona. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  • Steiner, Rudolf (2012 / 1919): Splošni nauk o človeku kot osnova pedagogike. Maribor: Založba Rudolfa Steinerja.
  • Steiner, Rudolf (1994 / 1907): Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti. Ljubljana: Kortina.
  • Aeppli, Willi (1986): Rudolf Steiner Education and The Developing Child. Bell’s Pond, Hudson, NY.: Anthroposophic Press.
  • Steiner, Rudolf (2008 / 1904): Kako doseči spoznanja višjih svetov. Vrzdenec: Ajda.