Naravno učenje in gozdna pedagogika

Danes živimo v visoko tehnološko razviti civilizaciji, kjer je preprosta funkcionalna naravna gibanja nadomestila prekomerna uporaba tehnologije.

Naš izvor rojstva in poslanstva naravne evolucije človeštva je, da smo rojeni za gibanje, tek, plavanje, skakanje, hojo, plezanje, lazenje, in to živeti, udejanjati v naravnem okolju. Tam resnično dihamo svež zrak vse do svojih celic in svež zrak skrbi za dobro delovanje našega telesa.

Skozi evolucijo človeštva se ponovno vračamo nazaj k naravi. Prišel je čas, da se poglobimo v svoj način življenja in se obrnemo nazaj k naravi. Narava – mati Zemlja je naš dom, ki nam daje vse, da lahko preživimo in izboljšujemo kvaliteto življenja.

Edward O. Wilson: „Ljudje smo v evoluciji pridobili genetsko pozitivno naravnanost do naravnega okolja in se čustveno pozitivno odzivamo na naravo. Stik z naravo potrebujemo tako kot hrano in vodo.“

“Človek je našel svoje prvo bivališče v gozdu, ne v votlini. Bil je bolj gozdni človek kakor jamski prebivalec. Seveda pa je les sprhnel, kamen ostal in tako govorimo o kameni kulturi, ne pa o leseni ali celo drevesni kulturi. (Dr. Anton Trstenjak, 1991)

Kaj je gozdna pedagogika ali naravno učenje? Je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja,ki ne ponuja samo spoznavanja gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj otrok ter odraslih. Je recept za zdrav,umirjen in optimalen razvoj otrok in tudi vseh nas.

V gozdu – naravi zelo razvijamo vestibularni sistem, ki vpliva na harmonično delovanje možganske skorje in tako je po naravni poti omogočen razvoj višje intelektualnosti, prilagajanja, iskanje rešitev in reševanje sodobnih izzivov življenju.

Narava, divje živali, gozdovi, travniki, cvetlice, žuželke, gore, hribi, reke, izviri voda so naravna okolja, kjer otroci začnejo spoznavati, ozaveščati bistvo naravnega poslanstva, spoznavati poti svojih prednikov in le tako lahko govorimo o normalnem evolucijskem razvoju človeštva. V ospredje zasveti naravno učenje, ki se odvija spontano, samoiniciativno in skozi prosto igro v tem okolju.

Gozdna pedagogika neposredno ozavešča, da v naravi najdemo osnovne elemente surovin, s katerimi lahko preživimo in s tem spoznavamo samega sebe, svojo bit in smisel življenja.

Biti v gozdu, biti v naravi, raziskovati in tam preživeti, se igrati, ustvarjati, se ozaveščati, se učiti, gojiti socialne stike so naravna hrana za otroške možgane in njihov gibalni razvoj.

Pripravil: Uroš Jelen