Waldorfska pedagogika – Spoštovanje otrokove individualnosti in dostojanstva

Praznik znanja v Waldorfski šoli