OTROCI IMAJO PRAVICO DO:

 • Spoštovanja osebnega dostojanstva kot enkratnega bitja, ki ne potrebuje dokazovanja s tekmovanjem.
 • Enakih možnosti in optimalnega razvoja ne glede na spol, narodnost, raso, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved in kakršenkoli drug položaj otroka ali staršev.
 • Varnega zdravega in razumevajočega okolja.
 • Strokovnega dela in ravnanja, ki upošteva značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju ter značilnosti in potrebe posameznega otroka s stališča waldorfske pedagogike.
 • Igre, saj je igra zanje to, kar je za šolskega otroka učenje in za odraslega delo.
 • Neposrednega doživljanja okolja, namesto abstraktnih intelektualnih razlag o njem.
 • Doživljanja resničnih človeških kvalitet, ki mu jih posredujejo odrasli kot vzor.

STARŠI IMAJO PRAVICO DO:

 • Spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot glavnih nosilcev odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj.
 • Svobodnega odločanja o vpisu otroka v vrtec, s čimer uresničujejo svojo pravico do izbire vzgoje.
 • Obveščenosti o programu in delovanju vrtca.
 • Aktivnega sodelovanja pri dejavnostih, ki jih predlaga vrtec.
 • Obveščenosti o otrokovem počutju in razvoju.
 • Strokovne pomoči pri vzgoji otroka.
 • Spoštovanja zasebnosti družine.