Praznovanje praznikov v slovenskem prostoru vpelje ritem dogajanj in spoznavanje njihovega kulturnega ozadja. Pomembni kulturni dogodki so še ogledi zaključnih razrednih iger, evritmijskih predstav ter raznih kulturniških nastopov posameznikov.

Ostala vsebina v nastajanju …