Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za državne osnovne šole. Velik delež osnovnošolskega izobraževanja pokrivajo javna sredstva, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega:

  • pri vpisu v prvi razred ali pri prepisu se plača enkratna vpisnina v višini 125,00 EUR
  • mesečna šolnina znaša 147,00 EUR in se jo plačuje vseh 12 mesecev
  • če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka 100% šolnina, za drugega 75% šolnina, za tretjega in naslednjega 50% šolnina.