Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za državne osnovne šole. Velik delež osnovnošolskega izobraževanja pokrivajo javna sredstva, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega:

  • Polna šolnina znaša 165 EUR. Popusti veljajo samo v primeru, da sta oba oz. vsi otroci vpisani v šolo. Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka šolnina v 100%, za drugega otroka 75%, za tretjega in vsakega naslednjega otroka pa 50%.
  • Znesek enkratne vpisnine znaša 125,00 EUR.
  • Če so starši upravičeni do subvencije prehrane, potem se ta seveda upošteva.
  • Cena malice je 0,90 EUR.
  • Cena kosila je 3,80 EUR.

Pravilnik o šolninah