POSTOPEK VPISA V VRTEC

Vpisni postopek poteka od oddaje informativne prijave do podpisa pogodbe v mesecu
juniju. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:

Oddaja informativne prijavnice, ki je dosegljiva tukaj

K informativni prijavi priložite še:

– kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo
– morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).

Informativne prijave pošljite na e-naslov:  tajnistvo@waldorf-savinja.si

ali po pošti na naslov:

 • Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec s pripisom za Vpisno službo.

POSTOPEK VPISA V I. RAZRED

Vpisni postopek poteka od oddaje informativne prijave do podpisa pogodbe v mesecu juniju. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:

Oddaja informativne prijavnice, ki je dosegljiva tukaj

K informativni prijavi priložite še:

– kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo

– morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).

Informativne prijave pošljite na e-naslov:  tajnistvo@waldorf-savinja.si

ali po pošti na naslov:

 • Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec s pripisom za Vpisno službo.

Vse, ki vas zanima vpis v našo šolo vabimo, da sledite objavam na FB Waldorfska šola Savinja kjer bodo objavljeni tematski sklopi s katerimi vse interesente za vpis in tudi širšo javnost seznanjamo s prvinami waldorfske pedagogike. Predavanja so brezplačna.
 
V primeru preštevilčnega vpisa otrok v prvi razred pri odločitvi upoštevamo prisotnost staršev na predavanjih ter vrstni red prijav. Pri vpisu imajo prednost otroci, katerih starejši bratje in sestre so že vpisani v našo šolo, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav. Prav zaradi tega informativne prijave sprejemamo vso šolsko leto.
 
 S tem vas umestimo v nadaljevanje postopka za vpis otroka. Po potrjeni informativni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši.
Razgovore vodijo naši učitelji, waldorfski pedagogi. O sprejetju vašega otroka vas pisno obvestimo.

DRUGI VPISI

(od 2. do 9. razreda)
Ob prepisu vašega otroka na Waldorfsko šolo Savinja prosim pošljite naslednje:

 • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo, ki je dosegljiva tukaj.
 • Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila, spričevala …). V prijavi navedite tudi razloge za spremembo šole.
 • Starši /skrbniki boste povabljeni na informativni razgovor.
 • V kolikor je z obeh strani izražen interes po nadaljevanju postopka, starši oddate
 • izpolnjen vprašalnik najkasneje 3 dni pred hospitiranjem otroka v razredu.
 • Hospitiranje otroka v razredu (14 dni).
 • Izvedba intervjuja z otrokom v drugem tednu hospitiranja.
 • Pogovor razrednika s starši.
 • Učiteljski zbor skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi pa so možni od septembra do meseca marca ( sprejete otroke v aprilu in maju vpišemo v mesecu septembru). Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na spletnem naslovu:  jerneja.kolar@waldorf-savinja.sitajnistvo@waldorf-savinja.si.

ŠOLNINA

Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za javne osnovne šole. Velik del osnovnošolskega izobraževanja pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport RS, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega plačilo vpisnine, enkratni znesek v višini 125 EUR ter letne šolnine, ki znaša 12 mesečnih
obrokov v višini 147,00 EUR. Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka 100% šolnina, za drugega 75% šolnina za tretjega in naslednjega 50 % šolnina. Pri obračunu se za prvega otroka šteje najmlajši otrok.