Če ste odprli našo spletno stran pomeni, da ste v waldorfski pedagogiki prepoznali tisto nekaj več, kar vas je navdušilo in usmerilo vašo misel k temu, da bi svojega otroka vpisali na Waldorfsko šolo Savinja.
Veseli, ker tako razmišljate, vam izrekamo prisrčno dobrodošlico. Vabimo vas, da nas pokličete, se dogovorite za obisk in pogovor. Z veseljem vas bomo popeljali po šoli, vam odprli vrata naših razredov in vam tako omogočili, da vsaj za hip podoživite waldorfski učni vsakdanjik. In verjemite nam, ne bo vam žal, kaj šele dolgčas.

Dinamika šolskega učnega procesa je samo ena od prednosti waldorfske pedagogike, ki generacije šolajočih navdihuje že sto let.

Kajti, kot je zapisal naš ustanovitelj, Rudolf Steiner:
“Vzgojitelj mora delovati tako, da resnico, dobroto in lepoto ne le zgolj prikaže otroku, temveč da to živi. To kar on je, preide na otroka, ne pa tisto, kar ga uči. Bistveno je, da vsako učenje predstavimo otroku s svojim zgledom. Poučevanje samo mora biti umetnost; ne zgolj teoretična snov.”

POSTOPEK VPISA V I. RAZRED

Vpisni postopek poteka od oddaje informativne prijave (najkasneje do …) do podpisa pogodbe v mesecu juniju. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:
 • Oddaja informativne prijavnice, ki je dosegljiva tukaj (link dostop z možnostjo printanja) najkasneje do … tekočega leta
 • K informativni prijavi priložite še:
  • Kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo
  • Morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …)

Informativne prijave pošljite na e-naslov: ali po pošti na naslov:

 • Waldorfska šola Savinja, Ul. Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec s pripisom za Vpisno službo.

Vse, ki vas zanima vpis v našo šolo vabimo, da sledite objavam pod rubriko Predavanja, kjer bodo objavljeni sklopi predavanj s katerimi vse interesente za vpis in tudi širšo javnost seznanjamo s prvinami waldorfske pedagogike. V primeru, da se pojavi veliko število slušateljev z otroki, bomo zanje organizirali igralne urice. Predavanja so brezplačna.

V primeru preštevilčnega vpisa otrok v prvi razred pri odločitvi upoštevamo prisotnost staršev na predavanjih ter vrstni red prijav. Pri vpisu imajo prednost otroci, katerih starejši bratje in sestre so že vpisani v našo šolo, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav.

Oddaja obrazca za vpis (link dostop z možnostjo printanja) je potrebna najkasneje do … februarja tekočega leta. S tem starši potrdite nadaljevanje postopka za vpis svojega otroka. Po potrjeni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši.

Na podlagi oddanega obrazca, šola pošlje staršem vprašalnik za starše (link dostop z možnostjo printanja).

PROTOKOL VPISA

Po prejemu prijav s starši in otroki opravimo razgovor. Razgovore vodijo naši učitelji, waldorfski pedagogi ter bodoči razrednik / razredničarka 1. razreda. Po potrebi na pogovoru sodelujeta tudi socialni ter specialni pedagog. O sprejetju otrok oz. o zavrnitvi oz. odložitvi vpisa odloča učiteljski zbor na podlagi prejetih prijav in opravljenih razgovorov.

VAŠEGA OTROKA LAHKO TUDI MED LETOM PREPIŠETE NA NAŠO ŠOLO

(od 2. do 9. razreda)

Ob prepisu vašega otroka na Waldorfsko šolo Savinja prosim pošljite naslednje:

 • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo (prijavnica – z linkom). Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …).
 • Starši /skrbniki boste povabljeni na informativni razgovor.
 • V kolikor je z obeh strani izražen interes po nadaljevanju postopka, starši oddate izpolnjen vprašalnik najkasneje 3 dni pred hospitiranjem otroka v razredu.
 • Hospitiranje otroka v razredu (14 dni).
 • Izvedba intervjuja z otrokom v drugem tednu hospitiranja.
 • Pogovor razrednika s starši.
 • Učiteljski zbor skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi pa so možni od septembra do meseca marca ( sprejete otroke v aprilu in maju vpišemo v mesecu septembru).
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na spletnem naslovu 

ŠOLNINA

Waldorfska šola Savinja izvaja javno veljavni program waldorfske osnovne šole. V šolo se lahko vpišejo otroci iz vseh občin ne glede na šolski okoliš, ki je predpisan za javne osnovne šole. Velik del osnovnošolskega izobraževanja pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport RS, vendar pa brez šolnine šola ne more izvajati začrtanega programa. Prispevek staršev obsega plačilo vpisnine, enkratni znnesek v višini … EUR ter letne šolnine, ki znaša 130,75 EUR mesečno in jo lahko starši poravnate v 12 mesečnih obrokih. Če šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se plača za prvega otroka 100% šolnina, za drugega 75% šolnina za tretjega in naslednjega 50 % šolnina. Pri obračunu se za prvega otroka šteje najmaljši otrok.