POSTOPEK VPISA V 1. RAZRED TER PREPISA V 2. DO 9. RAZRED

Kontaktna oseba: Jože Školc
E-naslov: joze.skolc@waldorf-savinja.si

Vpisni postopek poteka od oddaje informativne prijave do podpisa pogodbe. V tem obdobju potekajo sledeče aktivnosti:

Oddaja informativne prijavnice, ki je dosegljiva tukaj:

Vpisni list za 1. razred

Vpisni list 2. – 9. razred

K informativni prijavi priložite še:

  • kratek življenjepis otroka in njegovo fotografijo
  • krajšo predstavitev družine
  • morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …)

Dokumentacijo pošljite na e-naslov: joze.skolc@waldorf-savinja.si ali po pošti na naslov: Waldorfska šola Savinja, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec s pripisom za Vpisno službo.

V primeru preštevilčnega vpisa otrok v prvi razred pri odločitvi upoštevamo prisotnost staršev na predavanjih ter vrstni red prijav. Pri vpisu imajo prednost otroci, katerih starejši bratje in sestre so že vpisani v našo šolo, otroci zaposlenih na šoli ter otroci, ki so obiskovali waldorfski vrtec. Pri naknadnih prijavah pa je pomemben tudi vrstni red prijav.

Obrazec za vpis je treba oddati najpozneje do sredine februarja tekočega leta. S tem starši potrdite nadaljevanje postopka za vpis svojega otroka. Po potrjeni prijavi šola nadaljuje s postopkom vpisa, ki zajema še vpisni intervju z otrokom (preizkus zrelosti za vstop v šolo) in razgovor s starši.

Vse, ki vas zanima vpis v našo šolo, vabimo, da sledite objavi PREDAVANJA ZA STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV, kjer bodo objavljeni sklopi predavanj, s katerimi vse interesente za vpis in tudi širšo javnost seznanjamo s prvinami waldorfske pedagogike.

 

PROTOKOL VPISA

Po prejemu prijav za vpis v prvi razredi s starši in otroki opravimo razgovor. Razgovore vodijo naši učitelji, izkušeni waldorfski pedagogi ter bodoči razrednik/razredničarka 1. razreda.

Po potrebi na pogovoru sodelujeta tudi socialni ter specialni pedagog. O sprejetju otrok oz. o zavrnitvi oz. odložitvi vpisa odloča učiteljski zbor na podlagi prejetih prijav in opravljenih razgovorov.

 

VAŠEGA OTROKA LAHKO TUDI MED LETOM PREPIŠETE NA NAŠO ŠOLO

Ob prepisu vašega otroka na Waldorfsko šolo Savinja na naslov Vpisne službe posredujte:

  • Pisno vlogo z izraženo željo po vpisu ter izpolnjeno informativno prijavo.
  • Priložite še: kratek življenjepis otroka, njegovo fotografijo in morebitno dokumentacijo o otroku (odločba, zdravniška potrdila …) ter krajšo predstavitev vaše družine.

V nadaljevanju se izvedejo naslednji postopki:

  • Hospitiranje otroka v razredni skupnosti (zaželeno minimalno 3 dni, po predhodnem dogovoru z razrednikom).
  • Pogovor razrednika s starši (po opravljeni hospitaciji otroka).
  • Učiteljski zbor skupaj z razrednikom sprejme odločitev o vpisu/zavrnitvi otroka.

V tekočem šolskem letu lahko otrok hospitira od septembra do konca maja. Vpisi so možni od septembra do meseca marca (prosilce, katerih prošnje za prepis sprejmemo v marcu, aprilu in maju, sprejmemo na hospitacije, vpišemo pa jih šele v novem šolskem letu).