Ritem je pomemben nosilec zdravja, zato je vtkan v vsakodnevno delo in življenje, odraža pa se v izmenjavi in ponavljanju vsebin in doživljajev tekom celega leta. Dejavnosti v pedagoškem procesu načrtujemo in izvajamo v skaldu z dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim ritmom dogajanja v naravi. 

Upoštevamo izmenjavo dveh nasprotnih kvalitet v harmoničnem sorazmerju (vdih in izdih, spanje in budnost). V dnevnem procesu z otroki izvajamo dejavnosti v ustrezni izmenjavi, v ustreznem ravnovesju, gibalnih aktivnosti v nasprotju z mirovanjem in koncentracijo. Ali ravnovesje med aktivnostjo pri kateri otroci od zunaj dobvajo nove vtise in vsebine nasproti aktivnosti, kjer otroci izrazijo sebe – najpogosteje skozi svobodno prosto igro.

DNEVNI RITEM

Čez dan se prepletajo: igra in počitek, ustvarjalnost in sprejemanje vtisov, prosta igra in poslušanje. Vzgojiteljica dnevni in tedenski ritem oblikuje v začetku šolskega leta glede na značilnosti in starost otrok, ter objektivne danosti. Po lastni presoji ga lahko med letom spremeni/prilagodi na novo nastalim okoliščinam.

Potek dneva za mlajše otroke je podoben, vendar poenostavljen. Vsebine so manj zahtevne in krajše. Veliko je individualnega pristopa do posameznih manjših otrok, glede na njihove razvojne in druge potrebe. Mlajši otroci imajo na voljo poseben prostor za nego ali mirno igro od 8:00 – 10:05 .

TEDENSKI RITEM

V poteku tedenskega ritma se zvrstijo umetniške dejavnosti po dnevih, lahko tudi gospodinjska in vrtna dela. Na primer: dan za peko kruha, dan za likanje, dan za pranje, dan za nego igrač in prostora, dan za vrtna opravila…

LETNI RITEM

V skladu z letnimi časi in dogajanjem v naravi se spreminjata razpoloženje in dekoracija v prostoru: mizica letnih časov, slike, blago, barve ter dejavnosti in izdelki. Skozi vsebine rajanj, vodenih umetniških dejavnosti, pravljic, zgodbic, lutkovnih predstav, ki so osmišljene in ustrezajo razpoloženju letnega časa, se postopno spreminja vzdušje in uglašuje naše in otroške duše s kvaliteto letnega časa. V okviru štirih letnih časov se praznujejo posamezni prazniki: praznik žetve/Mihaelovo, Martinovo, Miklavž, božič, sv. trije kralji, pust, velika noč, Gregorjevo, praznik cvetlic, praznik bele ptice in rojstni dnevi otrok.