UČITELJI NA WALDORFSKI ŠOLI

Otroci potrebujejo za učitelje osebnosti z vedrim razpoloženjem, ki imajo radi otroke in vsebine pouka, osebnosti, ki jih življenje zanima in znajo dati pobudo za prava dejanja. V nižjih razredih poučujemo s tem, KDO smo in ne s tem, KAJ vemo. Učitelji imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ter opravljeno specializacijo za waldorfsko pedagogiko.

Razrednik je z učenci praviloma vse osnovnošolsko obdobje. Poučuje jih mnogo glavnih predmetov, predstavlja avtoriteto, ki ji lahko zaupajo, in vzdržuje trdne stike s starši. Naloga vseh učiteljev je poučevanje in vzgajanje.

VRTČEVSKE TETE

Tatjana Penič, vzgojiteljica in vodja vrtca

Karmen Rak, pomočnica vzgojiteljice

Sabina Jelen, gospodinja in pomočnica

RAZREDNIKI

Maja Apat, razredna učiteljica 1. razreda

Jerneja Kolar, razredna učiteljica 2. razreda

Eva Liza Sraka, razredna učiteljica 3. razreda

Nina Kociper, razredna učiteljica 4. razreda

Anja Jarh, razredna učiteljica 5. razreda

Jože Školc, razredni učitelj 6. razreda in ravnatelj

Cita Majcen Kovačič, razredna učiteljica 7. razreda

Ksenja Kožar, razredna učiteljica 8. razreda

Maruša Kos, razredna učiteljica 9. razreda

PREDMETNI, VARSTVENI IN OSTALI UČITELJI

Tjaša Černoša, učiteljica matematike in fizike

Dušica Doberšek, učiteljica angleščine

Uroš Jelen, učitelj športa in iger, varstvo

Jerneja Kolar, učiteljica književnosti, religije in varstva

Samira Lah, DSP učiteljica, varstvo

Renata Trajčeva, učiteljica lesorestva in varstva

Danijela Uratnik, učiteljica nemščine in varstva

Jurij Gracej, učitelj glasbene umetnosti

Lilijana Sitar, pomočnica v 1. razredu, učiteljica nemščine in varstva

Ana Novak, učiteljica športa in iger

Janja Križan Milić, učiteljica kemije in varstva

ZUNANJI SODELAVCI

Mario Čuletić, učitelj evritmije

Vida Čuletić, učiteljica evritmije

Barbara Lužar, učiteljica evritmije

Zarina Satiieva, ročna dela

KUHINJA

Mersa Turatović

Hadisa Valentić

ADMINISTRACIJA

Vida Flego, tajništvo

Alenka Lednik, obračun položnic in šolnine