UČITELJI NA WALDORFSKI ŠOLI

Otroci potrebujejo za učitelje osebnosti z vedrim razpoloženjem, ki imajo radi otroke in vsebine pouka, osebnosti, ki jih življenje zanima in znajo dati pobudo za prava dejanja. V nižjih razredih poučujemo s tem, KDO smo in ne s tem, KAJ vemo. Učitelji imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ter opravljeno specializacijo za waldorfsko pedagogiko.

Razrednik je z učenci praviloma vse osnovnošolsko obdobje. Poučuje jih mnogo glavnih predmetov, predstavlja avtoriteto, ki ji lahko zaupajo, in vzdržuje trdne stike s starši. Naloga vseh učiteljev je poučevanje in vzgajanje.

VRTČEVSKE TETE

Tatjana Penič, vzgojiteljica in vodja vrtca

Karmen Rak, pomočnica vzgojiteljice

Sabina Jelen, gospodinja in pomočnica

RAZREDNIKI

Nuša Žižek, razredničarka 1. razreda

Eva Liza Sraka, razredničarka 2. razreda, učiteljica ljudskih plesov

Nina Kociper, razredničarka 3. razreda

Anja Jarh, razredničarka 4. razreda, učiteljica likovne umetnosti

Julija Klančnik, razredničarka 5. razreda

Cita Majcen Kovačič, razredničarka 6. razreda, pomočnica ravnatelja

Anja Kravogel, razredničarka 7. razreda, učiteljica športa in iger

Ksenja Kožar, razredničarka 8. razreda, učiteljica slovenščine in biologije

Jože Školc, razrednik 9. razreda, vršilec dolžnosti ravnatelja

PREDMETNI, VARSTVENI IN OSTALI UČITELJI

Suzana Baar, učiteljica ročnih del, varstvo

Josip Bačić, učitelj nemščine, varstvo

Katarina Ban, učiteljica matematike

Tjaša Černoša, učiteljica fizike in kemije

Dušica Doberšek, učiteljica angleščine

Uroš Jelen, učitelj športa in iger, varstvo

Jerneja Kolar, učiteljica književnosti in religije, varstvo

Maruša Kos, porodniško odsotna

Samira Lah, DSP učiteljica, varstvo

Mateja Ocvirk Štrajhar, varstvo

Renata Trajčeva, učiteljica lesorestva, varstvo

Danijela Uratnik, učiteljica nemščine in angleščine, varstvo

Ana Uršič, učiteljica glasbene umetnosti

ZUNANJI SODELAVCI

Maja Apat, spremstvo in varstvo

Katja Arnuš, absolventka matematike

Mario Čuletić, učitelj evritmije

Vida Čuletić, učiteljica evritmije

Barbara Lužar, učiteljica evritmije

Zarina Satiieva, ročna dela

KUHINJA

Mersa Turatović

Hadisa Valentić